ประกาศ ภ.ด.ส.1

Posted by:

ตรวจสอบเอกสารสิทธ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง

ได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลห้วยยาง และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-19

ขอบคุณค่ะ

 

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

สรุปผลรายงานการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Posted by:

สรุปผลรายงานการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

0

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยางโดยนางสาวศริญญา โทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง นำข้าราชการพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต

Posted by:

 

0

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓

Posted by:

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0
Page 1 of 25 12345...»