ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๘-๐๐๑ สายทางบ้านคลองเตย – บ้านดู่ลาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๘-๐๐๑ สายทางบ้านคลองเตย – บ้านดู่ลาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

0

Add a Comment