ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๘-๐๐๖ สายทางบ้านดอนอุดม – บ้านห้วยยางโง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยยาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๘-๐๐๖ สายทางบ้านดอนอุดม – บ้านห้วยยางโง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยยาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

0

Add a Comment