คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยางโดยนางสาวศริญญา โทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง นำข้าราชการพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต

Posted by:

 

0

Add a Comment