ประกาศ ภ.ด.ส.1

Posted by:

ตรวจสอบเอกสารสิทธ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง

ได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลห้วยยาง และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-19

ขอบคุณค่ะ

 

0

Add a Comment