ประกาศประกวดราคาจ้าง (e-Auction) จำนวน 5 โครงการ

Posted by:

ตามรายละเอียดแนบ

ไฟล์แนบ :
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปปช..pdf
5.เอกสารประกวดราคาโครงการ-5.pdf
5.เอกสารประกวดราคาโครงการ-4.pdf
5.เอกสารประกวดราคาโครงการ-3.pdf
5.เอกสารประกวดราคาโครงการ-2.pdf
5.เอกสารประกวดราคาโครงการ-1.pdf
4.ประกาศ.pdf
คำสั่ง คกก.ราคากลาง-2.pdf
คำสั่ง คกก.ราคากลาง-1.pdf
IMG_20150726_00012.pdf
IMG_20150726_00011.pdf
IMG_20150726_00010.pdf
IMG_20150726_0009.pdf
IMG_20150726_0001.pdf
IMG_20150726_0002.pdf
IMG_20150726_0003.pdf
IMG_20150726_0004.pdf
IMG_20150726_0005.pdf
IMG_20150726_0006.pdf
IMG_20150726_0007.pdf
IMG_20150726_0008.pdf
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปปช..pdf

0

Add a Comment