เทศบาลตำบลห้วยยาง เลื่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 5 โครงการ

Posted by:

ไฟล์แนบ :
IMG_20151029_0001.pdf

0

Add a Comment