ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านศรีอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศประกวดราคา-e-bidding

ตาราง-ปปช.

ราคากลางประปา-ม.18

0

Add a Comment