สรุปผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

IMG (1)ประกาศไตรมาส1 IMG_0001 (1) ไตรมาส 1IMGIMG_0001IMG_0002IMG_0003IMG_0004IMG_0005IMG_0006IMG_0007IMG (1) ประกาศไตรมาส 2 IMG_0001 (1)ไตรมาส 2

0

Add a Comment