วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลห้วยยาง ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาตำบลห้วยยาง จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน สายคอนสาร-เขื่อนจุฬาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอสาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยยาง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

Posted by:

DSC_0134 DSC_0150 141347 141348 141349 141350 141351 141353 141354

0

Add a Comment