วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ณ วัดถาวรชัยศิริ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลห้วยยาง และธนาคารออมสินสาขาภูเขียว

Posted by:

0

Add a Comment